Trabaja con nosotros

Institut Nòrdic organiza cursos de sueco, noruego, danés, finés e islandés. Tenemos cursos de todos los niveles y diferentes duraciones: desde los grupos anuales hasta los intensivos, así como clases particulares. Además, nuestra intención es abrir cursos de idiomas minoritarios de los países nórdicos, como son el feroés y el sami.

Tenemos larga y sólida experiencia en la enseñanza de idiomas nórdicos para hispanohablantes. Nuestra filosofía y manera de funcionar goza de una aprobación muy alta entre nuestros alumnos, con lo cual, dar clase en Institut Nòrdic es motivador y agradable. Nuestro enfoque principal son las clases online a través de Zoom. El tamaño máximo de los grupos es de 12 alumnos.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esperamos que tengas experiencia en la enseñanza de idiomas, seas nativos y dispongas de buenos conocimientos de español. Valoramos positivamente a las personas responsables, de mente abierta y con iniciativa, que sepan convertir una clase de idiomas en un espacio agradable donde sentirse a gusto y aprender.

En Institut Nòrdic podrás desempeñar un trabajo gratificante, con alumnos motivados, colegas de diferentes países nórdicos y libertad para trabajar desde cualquier lugar.

¡Escríbenos a info@institutnordic.com y cuéntanos sobre ti!

OFERTAS LABORALES VIGENTES

Profesor/a de sueco online (online svenska lärare)

Profesor/a de sueco online

Buscamos un/a profesor/a online de sueco con experiencia enseñando a adultos.

 

Ofrecemos un trabajo temporal a tiempo parcial con posibilidad de extender el contrato en el futuro. La cantidad de clases se acuerda con Institut Nòrdic y existe la posibilidad de hacer horas extras con clases particulares. Las clases se dan generalmente de lunes a viernes en horario de tarde (entre las 16 y las 22 horas, hora de España peninsular).

 

¿Qué buscamos? Esperamos que seas nativo en sueco con un título universitario en filología, lingüística, pedagogía, educación o estudios relacionados, además de experiencia demostrable. Es importante que tengas un buen nivel de español y que conozcas el mundo hispanohablante así como estar familiarizado con las herramientas del entorno de la educación online, específicamente con Zoom. Puedes dar las clases desde cualquier lugar del mundo, aunque es preferible que tengas tu residencia en España.

 

¿Qué encontrarás en Institut Nòrdic? Buen ambiente de trabajo con compañeros de todos los países nórdicos, formación y soporte continuo, además de la posibilidad de extender tu contrato de forma indefinida. En las clases tendrás alumnos que generalmente son adultos jóvenes de todo el mundo interesados en algún país nórdico, tienen un nivel de estudios bueno y mucha motivación para aprender.

 

Institut Nòrdic es la primera academia de idiomas nórdicos especializada en la enseñanza de sueco, noruego, danés, finés e islandés a hispanohablantes de todo el mundo. Para conocernos un poco más puedes leer sobre nuestros cursos de sueco, nuestra filosofía, quiénes somos, preguntas frecuentes y el blog de Institut Nòrdic.

 

¡Esperamos poder colaborar contigo próximamente!

 

Contacto: info@institutnordic.com

 

 

Vi söker en online svenska lärare med erfarenhet av att undervisa vuxna.

 

Vi erbjuder ett vikariat på deltid med möjlighet till förlängning i framtiden. Antalet lektioner avtalas med Institut Nòrdic och det finns möjlighet att göra extra timmar med privatlektioner. Lektionerna ges vanligtvis från måndag till fredag ​​på eftermiddagen (mellan 16:00 och 22:00, spansk tid).

 

Vad letar vi efter? Vi förväntar oss att du har svenska som modersmål med en universitetsexamen i filologi, lingvistik, pedagogik, utbildning eller relaterade studier, samt påvisbar erfarenhet. Det är viktigt att du har en bra nivå i spanska och att du känner till den spansktalande världen samt att du är bekant med verktygen i onlineutbildning, speciellt med Zoom. Du kan undervisa var som helst i världen, även om det är att föredra att du bor i Spanien.

 

Vad hittar du på Institut Nòrdic? Bra arbetsmiljö med kollegor från alla nordiska länder, kontinuerligt stöd och utbildning samt möjlighet att förlänga ditt kontrakt på obestämd tid. I klasserna kommer du att ha elever som generellt är unga vuxna från hela världen som är intresserade av ett nordiskt land, har en god studienivå och är mycket motiverade att lära.

 

Institut Nòrdic är den första nordiska språkakademin specialiserad på att undervisa svenska, norska, danska, finska och isländska till spansktalande från hela världen. För att lära känna oss lite bättre kan du läsa om våra svenskakurser, vår filosofi, vilka vi är, vanliga frågor och bloggen Institut Nòrdic.

 

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

 

Kontakt: info@institutnordic.com

Profesor/a online de noruego (online norsklærer)

Ledig deltidsstilling som online norsklærer på nordisk språkskole i Barcelona.

Institut Nòrdic er en anerkjent nordisk språkskole med hovedkontor i Barcelona, og med over 40 års erfaring innen språkopplæring i norsk, svensk, dansk, finsk og islandsk av voksne spansktalende. Vi har de siste årene merket en stadig økende interesse når det gjelder de nordiske språkene, og spesielt relatert til norsk. Vi søker derfor en engasjert lærer med spesiell interesse for den spansktalende verden som ønsker å bli en del av vårt team med nordiske språklærere, og som kan hjelpe oss med norskundervisningen dette skoleåret – med mulighet for forlengelse hvis arbeidsmengden bevares.

Personen vi leter etter må ha norsk som morsmål, og bør ha utdanning og/eller erfaring relatert til lærer, pedagogikk, undervisning, språk, lingvistikk, filologi eller lignende. Det er ikke nødvendig å bo i Barcelona da all undervisning skal gjøres over nettet i små grupper, men vi stiller krav til et relativt høyt nivå i spansk siden det først og fremst gjelder undervisning på lavere nivåer i norsk. Spansk er det språket som brukes som hjelpespråk i undervisningen, det er derfor nødvendig å ha de kunnskapene som trengs for å kunne gjøre seg forstått.

For tiden fungerer Institut Nòrdic kun online, vi har derfor bred erfaring i å gjennomføre undervisningen live over nettet på en givende og effektiv måte både for elever og lærere. Vi bruker en intuitiv plattform som er lett å lære, og vi kan også tilby den nødvendige opplæringen slik at den tekniske delen av jobben ikke fører til problemer for utførelsen av undervisningen.

Det er snakk om en deltidsjobb, og det er derfor fullt mulig å kombinere stillingen med en annen jobb. Antall timer kan variere, alt kommer an på antall påmeldte elever.

Ta kontakt på e-post: martine.hansen@institutnordic.com eller telefon: 0034 601193312 hvis du ønsker mer informasjon.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Martine Hansen

Daglig leder og ansvarlig for norsk på Institut Nòrdic Barcelona

Profesor/a de islandés online (íslenskukennara)

Buscamos un/a profesor/a online de islandés con experiencia enseñando a adultos.

Ofrecemos un trabajo de tiempo parcial de algunas horas semanales para el curso 2023-24 (a partir de octubre). La cantidad de clases se acuerda con Institut Nòrdic y existe la posibilidad de hacer horas extras con clases particulares. Las clases se dan generalmente de lunes a viernes en horario de tarde (entre las 16 y las 22 horas, hora de España peninsular).

¿Qué buscamos? Esperamos que seas nativo/a en islandés con un título universitario en filología, lingüística, pedagogía, educación o estudios relacionados, además de experiencia demostrable. Es importante que tengas un buen nivel de español y/o inglés, así como estar familiarizado con las herramientas del entorno de la educación online, específicamente con Zoom. Puedes dar las clases desde cualquier lugar del mundo.

¿Qué encontrarás en Institut Nòrdic? Buen ambiente de trabajo con compañeros de todos los países nórdicos, formación y soporte contínuo, además de la posibilidad de extender tu contrato de forma indefinida. En las clases tendrás alumnos que generalmente son adultos jóvenes de todo el mundo interesados en algún país nórdico, tienen un nivel de estudios bueno y mucha motivación para aprender.

Institut Nòrdic es la primera academia de idiomas nórdicos especializada en la enseñanza de sueco, noruego, danés, finés e islandés a hispanohablantes de todo el mundo. Para conocernos un poco más puedes leer sobre nuestros cursos de islandés, nuestra filosofía, quiénes somos, preguntas frecuentes y el blog de Institut Nòrdic.

¡Esperamos poder colaborar contigo próximamente!

Contacto:

Hannu Arvio (hannu.arvio@institutnordic.com)

Director

Við leitum að íslenskukennara með reynslu af því að kenna fullorðnum. Kennt er á netinu.

Við bjóðum upp á hlutastarf í nokkrar klukkustundir á viku fyrir skólaárið 2023-24 (frá september). Nákvæmur fjöldi kennslustunda er í samráði við Institut Nòrdic og möguleiki er á aukatímum í einkakennslu. Kennsla er almennt veitt frá mánudegi til föstudags síðdegis (á milli 16:00 og 22:00, að Spánartíma).

Hverju erum við að leita að? Við gerum ráð fyrir að þú sért íslenskumælandi með háskólamenntun í heimspeki, málvísindum, uppeldis-, menntunar- eða skyldu námi, auk reynslu. Það er mikilvægt að þú hafir gott vald á spænsku og/eða ensku, auk þess að þekkja hagkvæmar kennsluleiðir og forrit ætluð til kennslu á netinu, þá sérstaklega ZOOM.

Þú getur kennt hvar sem er í heiminum.

Hvað bjóðum við uppá í Institut Nòrdic? Gott vinnuumhverfi með samstarfsfólki frá öllum Norðurlöndunum, stöðuga þjálfun og stuðning, auk möguleika á að framlengja samning þinn um óákveðinn tíma. Í tímunum muntu hafa nemendur sem eru almennt ungir fullorðnir, eru alls staðar að úr heiminum og hafa áhuga á norrænu landi, eru með góða námshæfni og eru mjög áhugasamir um að læra.

Institut Nòrdic er fyrsta norræna tungumálaakademían sem sérhæfir sig í að kenna sænsku, norsku, dönsku, finnsku og íslensku fyrir spænskumælendur alls staðar að úr heiminum. Til að kynnast okkur aðeins betur geturðu lesið um íslenskunámskeiðin okkar, markmið okkar, hver við erum, algengar spurningar og bloggið okkar í Institut Nòrdic.

Við hlökkum til að heyra frá þér!

Tengiliður:

Hannu Arvio (hannu.arvio@institutnordic.com)

Skólastjóri

Profesor/a de feroés online

Buscamos profesor de feroés.

Queremos comenzar a impartir estudios de feroés, por lo que buscamos un profesor para nuestro equipo. Los requisitos son tener un título universitario, ser nativo feroés, tener experiencia en educación y un nivel suficientemente alto de español como para impartir las clases. Institut Nòrdic funciona íntegramente online, por eso, aunque nuestra sede está en Barcelona no es necesario vivir en la misma ciudad.

El trabajo es a tiempo parcial y depende de si hay estudiantes interesados en estudiar feroés. Cuando encontremos profesor estaremos más que encantados de ofrecer un curso y hacer todo lo posible para ser la primera escuela de idiomas en España que incorpora este idioma a su oferta.

Si estás interesado, mándanos tu currículum a info@institutnordic.com

Profesor/a de sami online

Buscamos profesor de sami.

Queremos comenzar a impartir estudios de sami, por lo que buscamos un profesor para nuestro equipo. Los requisitos son tener un título universitario, ser nativo sami, tener experiencia en educación y un nivel suficientemente alto de español como para impartir las clases. Institut Nòrdic funciona íntegramente online, por eso, aunque nuestra sede está en Barcelona no es necesario vivir en la misma ciudad.

El trabajo es a tiempo parcial y depende de si hay estudiantes interesados en estudiar sami. Cuando encontremos profesor estaremos más que encantados de ofrecer un curso y hacer todo lo posible para ser la primera escuela de idiomas en España que incorpora este idioma a su oferta.

Si estás interesado, mándanos tu currículum a info@institutnordic.com