TRABAJA CON NOSOTROS

Business Team Meeting Around Table For Brainstorming Session

En Institut Nòrdic estamos especializados en enseñar idiomas de los países nórdicos a hispanohablantes de todo el mundo. Nuestra sede está situada en Barcelona, pero, cada vez más, tanto nuestros alumnos como el profesorado están ubicados en diferentes partes del
planeta, gracias al sistema de aprendizaje online por videoconferencia.

Nuestros alumnos son adultos realmente entusiasmados por aprender algún idioma nórdico. La mayoría estudian para mudarse al norte, para asistir a alguna universidad nórdica, por cuestiones familiares o por curiosidad. Aunque las razones de cada uno son diversas, todos tienen una gran motivación por aprender el idioma y ganas de saber más sobre Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia o Islandia.

Creemos que el aprendizaje en grupos pequeños da los mejores resultados; es por ello que tanto nuestras clases online como presenciales tienen como mucho 12 personas por grupo, con lo cual, el alumno recibe una enseñanza más personalizada y el profesor puede prestar atención de forma individual a los alumnos.

Institut Nòrdic organiza cursos de sueco, noruego, danés, finés e islandés. Además, nuestra intención es abrir cursos de idiomas minoritarios de los países nórdicos, como son el feroés y el sami. Tenemos cursos de todos los niveles y diferentes duraciones: desde los grupos anuales hasta los intensivos, así como clases particulares.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esperamos que tengas experiencia en la enseñanza de idiomas, seas nativo y dispongas de buenos conocimientos de español. Además, valoramos positivamente a las personas responsables, de mente abierta y con iniciativa, que saben convertir una clase de idiomas en un espacio agradable donde sentirse a gusto y aprender.

En Institut Nòrdic podrás desempeñar un trabajo gratificante, con alumnos motivados, colegas de diferentes países nórdicos y libertad para trabajar desde cualquier lugar.

¡Ponte en contacto con nosotros en info@institutnordic.com y déjanos saber de ti!

OFERTAS LABORALES VIGENTES

Profesor/a online de noruego (online norsklærer)

Ledig deltidsstilling som online norsklærer på nordisk språkskole i Barcelona

Institut Nòrdic er en anerkjent nordisk språkskole med hovedkontor i Barcelona, og med over 40 års erfaring innen språkopplæring i norsk, svensk, dansk, finsk og islandsk av voksne spansk- og katalansktalende. Vi har de siste årene merket en stadig økende interesse når det gjelder de nordiske språkene, og spesielt relatert til norsk. Vi søker derfor en lærer som kan hjelpe oss med norskundervisningen dette skoleåret 2020-2021, med mulighet for forlengelse hvis arbeidsmengden bevares.

Personen vi leter etter må ha norsk som morsmål, og bør ha utdanning og/eller erfaring relatert til lærer, pedagogikk, undervisning, språk, lingvistikk, filologi eller lignende. Det er ikke nødvendig å bo i Barcelona da all undervisning dette skoleåret skal gjøres over nettet. Det er ikke et krav om å ha et høyt nivå i spansk siden det først og fremst er snakk om å undervise grupper på høyere nivåer i norsk, men det er nødvendig å ha grunnleggende kunnskaper for å kunne gjøre seg forstått hvis det trengs. Norsk skal være hovedspråket i undervisningen. 

Vi er snakk om en deltidsjobb, og vi kan sannsynligvis tilby rundt 6 timer i uka på kveldstid i første omgang. Det er derfor fullt mulig å kombinere stillingen med en annen jobb. Antall timer kan variere, alt kommer an på antall påmeldte elever. 

Ta kontakt på e-post: martine.hansen@institutnordic.com eller telefon: 0034 601193312 hvis du ønsker mer informasjon. Kun seriøse henvendelser besvares.

 

Martine Hansen 

Daglig leder og ansvarlig for norsk på Institut Nòrdic Barcelona

Profesor/a online de sueco (online svensklärare)

Ledig deltidsanställning som svensklärare online på en nordisk språkskola i Barcelona

Institut Nòrdic är en välkänd nordisk språkskola med huvudkontor i Barcelona, med över 40 års erfarenhet inom språkundervisning för spansk-och katalansktalande vuxna i danska, finska, isländska, svenska och norska. Vi har de senaste åren sett en stadig ökning av intresset när det gäller de nordiska språken, och framförallt relaterat till svenska. Därmed söker vi en lärare till svenskundervisningen detta skolår 2020-2021, med möjlighet till förlängning om arbetsmängden fortgår.

Person vi letar efter måste ha svenska som modersmål, och bör ha utbildning och/eller erfarenhet relaterat till lärare, pedagogik, undervisning, språk, språkvetenskap eller liknande. Det är inte nödvändigt att bo i Barcelona då all undervisning under detta skolår kommer att ske online. Vi ställer krav på en relativt hög spanska nivå då denna tjänst först och främst gäller undervisning på lägre svenska nivåer. Spanska är då språket som används som hjälpspråk i undervisningen.

Detta är en deltidstjänst, och det är därför fullt möjligt att kombinera anställningen med en annan anställning. Antalet timmar kan variera då allt beror på antalet anmälda elever.
Om du är intresserad utav denna tjänst och/eller önskar mer information, vänligen kontakta oss på: e-post: martine.hansen@institutnordic.com, eller telefon: 0034 601193312.
Endast seriösa ansökningar besvaras.

 

Martine Hansen 

Verkställande direktör och ansvarig för den norska avdelningen på Institut Nòrdic Barcelona