Svenska för läräre, sjuksköterskor och tändläkare

Svenska A1-B2 för sjukvårdspersonal

Förbered dig för att jobba i Sverige!

 • Kursens längd: 5 månader
 • Start: 01/2/2016
 • Slut: 17/6/2016
 • Antal deltagare: 14
 • Pris: 3.500 euro
 • Plats: Barcelona, Institut Nòrdic

Målet med undervisningen är att eleverna uppnår nivå B2 för att klara det oficiella testet i svenska SWEDEX B2 som krävs för att arbeta inom vården i Sverige.

Dessutom får eleverna praktiska kunskaper i det muntliga och skriftliga språket för att kunna förstå och uttrycka sig i vardagliga och lite mer komplexa situationer samt på arbetet i Sverige.

Utöver språkstudierna ingår samhälls-och kulturstudier.

600 undervisningstimmar varav 400 timmar på plats med lärare och 200 timmar lärarstyrda i hemmet (utöver det förväntas det av eleverna att de lägger ner 1-2 extra studietimmar om dagen). Kursen kräver heltidsdisponibilitet.

 • Kalender: 01/2/2016 – 17/6/2016 (ej lektion: 21/03-28/03, 16/05)
 • Lektionstider: måndag till fredag kl. 9.00-13.00. Obligatorisk närvaro.
 • Test Swedex B2: lördagen den 18/6/2016

Kursen A1-B2 i svenska har förberetts för läkare, sjuksköterskor, tanläkare, veterinärer och alla andra yrken inom vården som vill sikta mot arbetsmaknaden i Sverige.

Kursen är speciellt intressant för de som vill erhålla nivå B2 i svenska på kort tid.

400 timmar i klassrummet

200 lärarstyrda timmar i hemmet

1 – 2 timmar läxor om dagen

Materialpack till ett värde av 400 euro

 • 5 text- och övningsböcker
 • WordDive-licens (bästa on-line-metoden i Finland 2012)
 • Filmer, dagstidningar, TV-serier, lärarens egna material
 • Specifikt ordförråd

Avgift för testet SWEDEX B2

Pack de material valorado en 400 euros:

 • 5 libros.
 • Licencia de WordDive (mejor método on-line 2012 en Finlandia).
 • Películas, periódicos, series, material propio del profesor.
 • Vocabulario específico.

Tasas del examen oficial SWEDEX B2.

LÄRARE

På Institut Nòrdic har vi över 30 års erfarenhet inom undervisningen i svenska för elever med spanska eller katalanska som modersmål. Vi känner till våra elevers behov och vet hur vi ska göra för att eleverna ska uppnå de kunskaper som krävs på det effektivaste sättet. Svenska lärare med universitetsutbildning.

Amanda Monjonell Mansten
Koordinator och ansvarig lärare

Amanda har varit lärare i svenska i 20 år på Institut Nòrdic i Barcelona. Hon har dessutom arbetat på Folkuniversitetet i Stockholm som lärare i svenska för utländska studerande, varav en grupp var utländska läkare. Hon har mycket erfarenhet och vet hur man vägleder eleverna mot målet. Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Dea Mansten
Lärare

Dea har 35 års erferenhet inom undervisningen i svenska i Barcelona. Hon har undervisat tusentals elever varav många har flyttat till Sverige . Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Karin Amsell
Konversationslärare

Konversationsspecialist på Institut Nòrdic.

KRAV

Utbildning inom vården.

Hög engelskanivå.

ANMÄLAN

Anmälan är öppen fram till 17/07/15 eller tills alla platser är tillsatta.

För att anmäla sig bör man göra en intervju med kursansvarig. Kontakta henne genom följande blankett.

Platsen blir tillsatt när kandidaten har betalat in hela kursavgiften.

Institut Nòrdic förbehåller sig rätten att annulera kursen om man inte uppnår minst antal elever.

Kursavgiften betalas ej tillbaka om eleven lämnar eller avstår från kursen.

Kursavgiften betalas bara tillbaka om kursen måste annuleras.

Examen oficial de sueco: Swedex

Examen oficial de sueco: Swedex

Swedex es el examen internacional de sueco organizado por la Folkuniversitetet y reconocido por el Svenska Institutet. Swedex acredita los conocimientos de sueco de aquellas personas que no lo tienen como lengua materna.

Es un examen que goza de prestigio tanto entre entidades públicas como privadas, y supone una garantía en la evaluación de las competencias lingüísticas en sueco. Por este motivo, es un examen de especial interés para las personas que necesitan demostrar sus conocimientos de sueco en el ámbito académico y laboral.

Institut Nòrdic, centro examinador oficial de Swedex en Barcelona

Somos centro examinador oficial de Swedex y contamos con una dilatada experiencia preparando a nuestros alumnos para superar las pruebas del examen.

Realizamos una convocatoria anual de los tres niveles del Swedex: A2, B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

El examen consta de los siguientes módulos:

 • Comprensión lectora.
 • Vocabulario y gramática (en los niveles A2 y B1)
 • Comprensión auditiva.
 • Expresión escrita.
 • Expresión oral.
Convocatoria e inscripción 2019

Debido a cambios en la certificación de Swedex, durante este curso 2018-2019 Institut Nòrdic no podrá ofrecer el examen en sus instalaciones.
Consulte www.swedex.info para saber dónde y cuándo se realizará el examen en otras instituciones o localidades.

Cuando dispongamos de una nueva fecha, informaremos a todas las personas interesadas.

Para cualquier duda o consulta mándanos un correo electrónico: amanda.monjonell@institutnordic.com

Clases particulares

Clases particulares en Institut Nòrdic

Tomar clases particulares con un profesor de Institut Nòrdic es una buena solución para aquellos que no pueden asistir a los grupos con horarios fijos. Teniendo un profesor particular, el estudiante aprovecha el tiempo en la clase al máximo, y además, puede marcar su ritmo de aprendizaje para avanzar más rápido o de forma más tranquila. Todos los profesores de Institut Nòrdic son nativos y especialistas en la enseñanza de idiomas nórdicos a castellano y catalanoparlantes.

En Institut Nòrdic puedes hacer clases particulares de tres maneras.

Clases particulares presenciales en Institut Nòrdic (sueco, noruego, danés y finés)
 • duración de la clase 55 minutos
 • material no incluido en el precio
 • pago por adelantado mensualmente
 • clase para un alumno 35 euros/clase
 • clase para dos alumnos 50 euros/clase
Clases particulares en el domicilio o en empresa (sueco, noruego, danés y finés)
 • duración de clase 55 minutos
 • material no incluido en el precio
 • pago por adelantado mensualmente
 • solicitar presupuesto
Clases particulares online (Sueco, finés y noruego)
 • duración de clase 55 minutos
 • material no incluido en el precio
 • pago por adelantado mensualmente
 • clase para un alumno 35 euros/clase
 • clase para dos alumnos 50 euros/clase

* El funcionamiento de las clases online de Institut Nòrdic es muy parecido al de las clases presenciales. A través de la mejor tecnología, el profesor y el alumno comparten un aula virtual como si estuvieran en nuestro centro. De este modo, el alumno puede participar en la clase desde cualquier parte del mundo. Requisitos técnicos: ordenador con conexión a Internet, webcam, auriculares y micrófono.