Svenska A1-B2 för sjukvårdspersonal

Förbered dig för att jobba i Sverige!

 • Kursens längd: 5 månader
 • Start: 01/2/2016
 • Slut: 17/6/2016
 • Antal deltagare: 14
 • Pris: 3.500 euro
 • Plats: Barcelona, Institut Nòrdic

Målet med undervisningen är att eleverna uppnår nivå B2 för att klara det oficiella testet i svenska SWEDEX B2 som krävs för att arbeta inom vården i Sverige.

Dessutom får eleverna praktiska kunskaper i det muntliga och skriftliga språket för att kunna förstå och uttrycka sig i vardagliga och lite mer komplexa situationer samt på arbetet i Sverige.

Utöver språkstudierna ingår samhälls-och kulturstudier.

600 undervisningstimmar varav 400 timmar på plats med lärare och 200 timmar lärarstyrda i hemmet (utöver det förväntas det av eleverna att de lägger ner 1-2 extra studietimmar om dagen). Kursen kräver heltidsdisponibilitet.

 • Kalender: 01/2/2016 – 17/6/2016 (ej lektion: 21/03-28/03, 16/05)
 • Lektionstider: måndag till fredag kl. 9.00-13.00. Obligatorisk närvaro.
 • Test Swedex B2: lördagen den 18/6/2016

Kursen A1-B2 i svenska har förberetts för läkare, sjuksköterskor, tanläkare, veterinärer och alla andra yrken inom vården som vill sikta mot arbetsmaknaden i Sverige.

Kursen är speciellt intressant för de som vill erhålla nivå B2 i svenska på kort tid.

400 timmar i klassrummet

200 lärarstyrda timmar i hemmet

1 – 2 timmar läxor om dagen

Materialpack till ett värde av 400 euro

 • 5 text- och övningsböcker
 • WordDive-licens (bästa on-line-metoden i Finland 2012)
 • Filmer, dagstidningar, TV-serier, lärarens egna material
 • Specifikt ordförråd

Avgift för testet SWEDEX B2

Pack de material valorado en 400 euros:

 • 5 libros.
 • Licencia de WordDive (mejor método on-line 2012 en Finlandia).
 • Películas, periódicos, series, material propio del profesor.
 • Vocabulario específico.

Tasas del examen oficial SWEDEX B2.

LÄRARE

På Institut Nòrdic har vi över 30 års erfarenhet inom undervisningen i svenska för elever med spanska eller katalanska som modersmål. Vi känner till våra elevers behov och vet hur vi ska göra för att eleverna ska uppnå de kunskaper som krävs på det effektivaste sättet. Svenska lärare med universitetsutbildning.

Amanda Monjonell Mansten
Koordinator och ansvarig lärare

Amanda har varit lärare i svenska i 20 år på Institut Nòrdic i Barcelona. Hon har dessutom arbetat på Folkuniversitetet i Stockholm som lärare i svenska för utländska studerande, varav en grupp var utländska läkare. Hon har mycket erfarenhet och vet hur man vägleder eleverna mot målet. Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Dea Mansten
Lärare

Dea har 35 års erferenhet inom undervisningen i svenska i Barcelona. Hon har undervisat tusentals elever varav många har flyttat till Sverige . Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Karin Amsell
Konversationslärare

Konversationsspecialist på Institut Nòrdic.

KRAV

Utbildning inom vården.

Hög engelskanivå.

ANMÄLAN

Anmälan är öppen fram till 17/07/15 eller tills alla platser är tillsatta.

För att anmäla sig bör man göra en intervju med kursansvarig. Kontakta henne genom följande blankett.

Platsen blir tillsatt när kandidaten har betalat in hela kursavgiften.

Institut Nòrdic förbehåller sig rätten att annulera kursen om man inte uppnår minst antal elever.

Kursavgiften betalas ej tillbaka om eleven lämnar eller avstår från kursen.

Kursavgiften betalas bara tillbaka om kursen måste annuleras.