Svenska för barn och ungdomar

Svenska för barn och ungdomar

FÖRSKOLA 3-5 ÅR
LEKA & LÄRA
Vad är Leka&Lära?

Barngruppen Leka&Lära är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startades 1994 av några föräldrar. Under skolåret träffas vi varannan lördag ojämna veckor mellan kl.11.00 och kl.13.00 i Institut Nòrdics lokaler.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

LEKIS SANT CUGAT
Vad är Lekis Sant Cugat?

Barngruppen Lekis Sant Cugat är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startade 2008 för att förbereda småsyskonen till de elever som går på den kompletterande undervisningen i svenska. Under skolåret träffas vi varje onsdag mellan kl.17.30 och kl.18.30 på Casa de Cultura i Sant Cugat del Vallès.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA 6-20 ÅR
Vad är kompletterande svenska?

Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehålla och utvecka sina kunskaper i svenska och om Sverige. För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se
Skandinaviska klubben i Barcelona-Institut Nòrdic är sedan 1986 huvudman för undervisningen som erhåller statsbidrag av Skolverket.

Läs mer om svensk undervisning i utlandet på SUF:s (Svensk Utlandsundervisnings Förening) hemsida: www.utlandsundervisning.se

Var kan man läsa svenska?

Skandinaviska klubben i Barcelona, Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès och ASB (American School of Barcelona)

Hur undervisar vi?

Vi följer Skolverkets kursplaner för kompletterande svenska med svenska läromedel och aktuell litteratur. Alla våra lärare har universitetsutbildning och har undervisat i flera år.

TISUS (TEST I SVENSKA FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDIER)

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket . Det är avsett för elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Tisus anordnas av Stockholms universitet två gånger per år, i maj och i november. Läs mer om Tisus och anmälan till provet på www.nordiska.su.se/tisus

Noruec per a nens

Noruego per a nens

El grupo de noruego para niños LEKE&LÆRE está pensado para los niños noruegos de entre tres y diez años que viven en Cataluña. El requisito para entrar en el grupo es que el niño hable o escuche noruego en casa.
En LEKE&LÆRE se mejoran las capacidades lingüísticas de los niños a través de canciones, manualidades y pintura. Además, se enriquecen los conocimientos adquiridos en casa y se alimenta el interés de los niños por las costumbres, cultura y tradiciones noruegas. Las celebraciones populares noruegas como la Pascua, la Navidad o la gastronomía forman parte integral de la metodología. Para los niños mayores se organizan estudios de noruego escrito y hablado.

Horarios
Cada dos sábados de 16:00 a 18:00 horas.

Inicio
11 de octubre de 2014. Última sesión el 20 de junio de 2014.

Precio
250 euros por el primer niño de la familia. Para los demás niños de la misma familia, 100 euros cada uno.

Lugar
Institut Nòrdic, Gran Via de les Corts Catalanes 541, 1-2, 08011

Inscripción
Dea Mansten
dea.mansten@institutnordic.com
Tel. 609 724 354

Profesoras
Martine Hansen
Janette Løkkeberg

Suec per a nens i adolescents

Cursos de suec per a nens i adolescents

PRE-ESCOLAR 3-5 ANYS
LEKA & LÄRA
Què és Leka&Lära?

El grup de nens Leka&Lära és un punt de trobada per nens suecs entre 3 i 5 anys. Va ser fundat al 1994 per un grup de pares. Durant el curs escolar ens trobem cada dos dissabtes les setmanes imparells entre les 11:00h i les 13:00h als locals de l’Institut Nòrdic en col·laboració amb el Club Escandinau de Barcelona.

Què fem?

Cantem i juguem, pintem i dibuixem, retallem i enganxem, tot en suec. Celebrem les festivitats i tradicions sueques como la Pasqua, el Nadal i mengem dolços típics com semlor o våfflor.

LEKIS SANT CUGAT
Què és Lekis Sant Cugat?

El grup de nens Lekis Sant Cugat és un punt de trobada per a nens suecs entre 3 i 5 anys. Va ser fundat al 2008 per preparar els germans petits dels alumnes que ja van a classe de l’ensenyament complementari de suec. Durant el curs escolar ens trobem cada dimecres entre les 17:30h. i les 18:30h. a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.

Què fem?

Cantem i juguem, pintem i dibuixem, retallem i enganxem, tot en suec. Celebrem les festivitats i tradicions sueques como la pasqua, el Nadal i mengem dolços típics com semlor o våfflor.

ENSENYAMENT COMPLEMENTARI DE SUEC 6-20 ANYS

Què és l’ensenyament complementari de suec?

L’ensenyament complementari de suec està destinat a nens i adolescents que estudien a una escola local o internacional però que desitgen mantenir i desenvolupar els seus coneixements de suec i sobre Suècia. Per tal que un alumne pugui assistir a l’ensenyament ha de tenir com a mínim un pare o tutor amb nacionalitat sueca i el suec ha de ser una llengua viva a casa. Més informació sobre l’ensenyament complementari de suec a www.skolverket.se (en suec i anglès).

El Club Escandinau de Barcelona és des de 1986 l’organisme rector de l’ensenyament que està subvencionat parcialment pel Ministeri d’Educació de Suècia.

Per què és necessari l’ensenyament complementari de suec?

Tots els nens necessiten estímuls per desenvolupar-se i sentir-se segurs. L’idioma i la cultura són una base important pel desenvolupament personal i social dels nens i adolescents. És important mantenir la llengua materna o paterna sueca i la cultura familiar quan un marxa a viure a un altre país o es viu fora de Suècia. Conservar i desenvolupar el suec és, al mateix temps, un recurs per la resta d’estudis dels nens. Més informació sobre l’ensenyament de suec a l’estranger a la pàgina web de SUF (Associació d’ensenyament de suec a l’estranger): www.utlandsundervisning.se (en suec i anglès).

On es pot estudiar suec?

A l’Institut Nòrdic en col·laboració amb el Club Escandinau de Barcelona, a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès i a l’ASB (American Schoool of Barcelona).

Com ensenyem?

Seguim el currículum escolar del Ministeri d’Educació suec per l’ensenyament complementari de suec, amb material didàctic i llibres de text suecs i literatura actual. Tots els nostres professors tenen titulació universitària i han exercit durant diversos anys.

TISUS (TEST I SVENSKA FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDIER)

Tisus és un examen que certifica el nivell de suec de batxillerat i dóna la qualificació per estudiar a la universitat a Suècia. Està pensat per als alumnes amb uns estudis de batxillerat realitzats fora de Suècia que tinguin la intenció de seguir amb els seus estudis acadèmics a Suècia. L’examen Tisus està organitzat per Stockholms universitet dos cops l’any, al maig i al novembre. Més informació sobre Tisus i inscripció a l’examen a www.nordiska.su.se/tisus