Svenska för barn och ungdomar

FÖRSKOLA 3-5 ÅR
LEKA & LÄRA
Vad är Leka&Lära?

Barngruppen Leka&Lära är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startades 1994 av några föräldrar. Under skolåret träffas vi varannan lördag ojämna veckor mellan kl.11.00 och kl.13.00 i Institut Nòrdics lokaler.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

LEKIS SANT CUGAT
Vad är Lekis Sant Cugat?

Barngruppen Lekis Sant Cugat är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startade 2008 för att förbereda småsyskonen till de elever som går på den kompletterande undervisningen i svenska. Under skolåret träffas vi varje onsdag mellan kl.17.30 och kl.18.30 på Casa de Cultura i Sant Cugat del Vallès.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA 6-20 ÅR
Vad är kompletterande svenska?

Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehålla och utvecka sina kunskaper i svenska och om Sverige. För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se
Skandinaviska klubben i Barcelona-Institut Nòrdic är sedan 1986 huvudman för undervisningen som erhåller statsbidrag av Skolverket.

Läs mer om svensk undervisning i utlandet på SUF:s (Svensk Utlandsundervisnings Förening) hemsida: www.utlandsundervisning.se

Var kan man läsa svenska?

Skandinaviska klubben i Barcelona, Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès och ASB (American School of Barcelona)

Hur undervisar vi?

Vi följer Skolverkets kursplaner för kompletterande svenska med svenska läromedel och aktuell litteratur. Alla våra lärare har universitetsutbildning och har undervisat i flera år.

TISUS (TEST I SVENSKA FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDIER)

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket . Det är avsett för elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Tisus anordnas av Stockholms universitet två gånger per år, i maj och i november. Läs mer om Tisus och anmälan till provet på www.nordiska.su.se/tisus