Mirada nórdica

Mirada nòrdica

Els països nòrdics són peculiars i interessants en molts aspectes. Les seves cultures, societats, economies, arts i ciències formen un conjunt enormement divers, alhora que semblant entre si. Els països nòrdics generen curiositat, preguntes i requereixen puntualitzacions que van més enllà del que es coneix d’ells a simple vista.

Mirada nòrdica és un espai on es tracta de comprendre millor i amb més profunditat la realitat de Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Islàndia. Les presentacions tenen un únic punt en comú: els països nòrdics.

Propera activitat

Libres, hasta en el amor

-Libertad individual e igualdad de oportunidades en Finlandia, per Hannu Arvio

El nucli de la societat finlandesa i de la relació entre si dels finlandesos és la llibertat individual. Una llibertat que, en un sistema de benestar nòrdic que crea igualtat d’oportunitats per a tothom, permet que els ciutadans siguin enormement lliures a l’hora de decidir què fer amb la seva vida.

Presentació sobre el sistema de benestar a Finlàndia i la seva influència en la manera de vida dels finlandesos. Entra aquí per conèixer a fons el contingut de la xerrada.

Hannu Arvio, periodista y profesor de finés en Institut Nòrdic

ACTIVITAT CANCEL·LADA. En breu s’indicarà una data nova

Durada: 60 min

Idioma: espanyol

Entrada gratuïta

Una cop comenci la xerrada, no es permetrà entrar

Danés virtual

Próximos cursos online en Institut Nòrdic

En este momento no hay ningún curso online previsto para este idioma.

¿Cómo funciona Aula Virtual?

Una clase de idiomas en Aula Virtual es prácticamente igual que una presencial, con la diferencia que puedes asistir estés donde estés. El entorno incluye todos elementos esenciales para el aprendizaje. 

 • Contacto audiovisual a tiempo real y 100% ininterrumpido con el profesor y con los demás estudiantes
 • Máximo 7 alumnos por clase
 • Pizarra digital 
 • Chat instantáneo
 • Posibilidad de compartir la pantalla y los documentos

¿Cuáles son las reglas básicas de Aula Virtual?

 • Los horarios son de España peninsular.
 • Antes de iniciar el curso, cada alumno tendrá una sesión técnica personal con el profesor.
 • El alumno es responsable del funcionamiento de su conexión a Internet.
 • El idioma vehicular de las clases es el castellano.

Consulta también, las normas generales de Institut Nòrdic aplicables en Aula Virtual

¿A quién va destinado el curso de danés en Aula Virtual?

El curso está destinado a todos los que necesiten, quieran o simplemente tengan curiosidad por aprender danés. Durante el aprendizaje se da información elemental para conocer el idioma y una base para continuar estudiándolo.

¿Quiénes son los profesores?

Los profesores de Aula Virtual son los mismos que en las clases presenciales en Institut Nòrdic. Todos son nativos y especialistas en enseñanza de idiomas nórdicos castellanohablantes.

¿Cómo se evalúa?

Se evalúa con el resultado de aprobado o suspendido.
Aprobar el curso requiere conocer el contenido, asistir a las clases y hacer todos los exámenes.

¿Qué requisitos se necesitan?

Los alumnos deben disponer de ordenador con buena conexión a Internet, cámara web, auriculares y micrófono.
No es necesario tener conocimientos previos.

Classes particulars online de suec a l’Aula Virtual

Classes particulars online de noruec a l’Aula Virtual

Fer classes particulars de noruec a l’Aula Virtual amb un professor d’Institut Nòrdic és una bona solució per a qui no pugui assistir als grups amb horaris fixos.
Tindràs el teu professor, no caldrà que et desplacis, els horaris són flexibles i avançaràs al teu ritme. Les classes particulars es poden fer tant per a un sol alumne com amb dos a la vegada.
Tots els professors d’Institut Nòrdic són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellano i catalanoparlants.

Classes particulars online de noruec

 • durada de la classe 55 minuts
 • material no inclòs al preu
 • pagament per avançat mensualment
 • classe per a un alumne 35 euros/classe
 • classe per a dos alumnes 50 euros/classe

El funcionamient de las classes online d’Institut Nòrdic és molt semblant al de les classes presencials. A través de la millor tecnologia, el professor i l’alumne comparteixen una aula virtual como si fossin al nostre centre. D’aquesta manera, l’alumne pot participar a la classe des de qualsevol part del món.

¿Com funciona Aula Virtual?

Una classe d’idiomes a Aula Virtual és pràcticament igual que una de presencial, amb la diferència que hi pots assistir siguis on siguis. L’entorn inclou tots els elements essencials per a l’aprenentatge. 

 • Contacte audiovisual a temps real i 100% ininterromput amb el professor i amb la resta d’estudiants.
 • Màxim 7 alumnes per classe
 • Pissarra digital
 • Xat instantani
 • Possibilitat de compartir la pantalla i els documents

¿Quines són les normes bàsiques de les classes particulars online a l’Aula Virtual?

 • Abans de començar el curs, cada alumne tindrà una sessió tècnica personal amb el professor.
 • L’alumne és responsable del funcionament de la seva connexió a Internet.

Consulta també, les normes generals d’Institut Nòrdic aplicables a l’Aula Virtual.

¿Qui són els professors?

Els professors d’Aula Virtual són els mateixos que en les classes presencials a Institut Nòrdic. Tots són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellanoparlants.

¿Quins requisits es necessiten?

Els alumnes han de disposar d’ordinador amb bona connexió a Internet, càmera web, auricular i micròfon.
No és necessari tenir coneixements previs.

Classes particulars online de finès a l’Aula Virtual

Classes particulars online de finès a l’Aula Virtual

Fer classes particulars de finès a l’Aula Virtual amb un professor d’Institut Nòrdic és una bona solució per a qui no pugui assistir als grups amb horaris fixos.
Creiem que no hi ha res com tenir un professor qualificat. A la nostra Aula Virtual el tindràs, no caldrà que et desplacis; els horaris són flexibles i avançaràs al teu ritme. Les classes particulars es poden fer tant per a un sol alumne com amb dos a la vegada.
Tots els professors d’Institut Nòrdic són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellano i catalanoparlants.

Classes particulars online de finès

 • durada de la classe 55 minuts
 • material no inclòs al preu
 • pagament per avançat mensualment
 • classe per a un alumne 35 euros/classe
 • classe per a dos alumnes 50 euros/classe

El funcionamient de las classes online d’Institut Nòrdic és molt semblant al de les classes presencials. A través de la millor tecnologia, el professor i l’alumne comparteixen una aula virtual como si fossin al nostre centre. D’aquesta manera, l’alumne pot participar a la classe des de qualsevol part del món.

¿Com funciona Aula Virtual?

Una classe d’idiomes a Aula Virtual és pràcticament igual que una de presencial, amb la diferència que hi pots assistir siguis on siguis. L’entorn inclou tots els elements essencials per a l’aprenentatge. 

 • Contacte audiovisual a temps real i 100% ininterromput amb el professor i amb la resta d’estudiants.
 • Pissarra digital
 • Xat instantani
 • Possibilitat de compartir la pantalla i els documents

¿Quines són les normes bàsiques de les classes particulars online a l’Aula Virtual?

 • Abans de començar el curs, cada alumne tindrà una sessió tècnica personal amb el professor.
 • L’alumne és responsable del funcionament de la seva connexió a Internet.

Consulta també, les normes generals d’Institut Nòrdic aplicables a l’Aula Virtual.

¿Qui són els professors?

Els professors d’Aula Virtual són els mateixos que en les classes presencials a Institut Nòrdic. Tots són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellanoparlants.

¿Quins requisits es necessiten?

Els alumnes han de disposar d’ordinador amb bona connexió a Internet, càmera web, auricular i micròfon.
No és necessari tenir coneixements previs.

Classes particulars online de suec a l’Aula Virtual

Classes particulars online de suec a l’Aula Virtual

Fer classes particulars de suec a l’Aula Virtual amb un professor d’Institut Nòrdic és una bona solució per a qui no pugui assistir als grups amb horaris fixos.
Creiem que no hi ha res com tenir un professor qualificat. A la nostra Aula Virtual el tindràs, no caldrà que et desplacis; els horaris són flexibles i avançaràs al teu ritme. Les classes particulars es poden fer tant per a un sol alumne com amb dos a la vegada.

Tots els professors d’Institut Nòrdic són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellano i catalanoparlants.

Classes particulars online de suec

 • durada de la classe 55 minuts
 • material no inclòs al preu
 • pagament per avançat mensualment
 • classe per a un alumne 35 euros/classe
 • classe per a dos alumnes 50 euros/classe

El funcionamient de las classes online d’Institut Nòrdic és molt semblant al de les classes presencials. A través de la millor tecnologia, el professor i l’alumne comparteixen una aula virtual como si fossin al nostre centre. D’aquesta manera, l’alumne pot participar a la classe des de qualsevol part del món.

¿Com funciona Aula Virtual?

Una classe d’idiomes a Aula Virtual és pràcticament igual que una de presencial, amb la diferència que hi pots assistir siguis on siguis. L’entorn inclou tots els elements essencials per a l’aprenentatge. 

 • Contacte audiovisual a temps real i 100% ininterromput amb el professor i amb la resta d’estudiants.
 • Pissarra digital
 • Xat instantani
 • Possibilitat de compartir la pantalla i els documents

¿Quines són les normes bàsiques de les classes particulars online a l’Aula Virtual?

 • Abans de començar el curs, cada alumne tindrà una sessió tècnica personal amb el professor.
 • L’alumne és responsable del funcionament de la seva connexió a Internet.

Consulta també, les normes generals d’Institut Nòrdic aplicables a l’Aula Virtual.

¿Qui són els professors?

Els professors d’Aula Virtual són els mateixos que en les classes presencials a Institut Nòrdic. Tots són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellanoparlants.

¿Quins requisits es necessiten?

Els alumnes han de disposar d’ordinador amb bona connexió a Internet, càmera web, auricular i micròfon.
No és necessari tenir coneixements previs.

Cursos de finès

Propers cursos online a Aula Virtual

En aquest moment no hi ha cap curs previst. Si tens interès en un curs online de finès a Aula Virtual, siusplau envia un correu electrònic a info@institutnordic.com.

¿Com funciona Aula Virtual?

Una classe d’idiomes a Aula Virtual és pràcticamente igual que una de presencial, amb la diferència que hi pots assistir siguis on siguis. L’entorn inclou tots els elements essencials per a l’aprenentatge. 

 • Contacte audiovisual a temps real i 100% ininterromput amb el professor i amb la resta d’estudiants.
 • Màxim 7 alumnes per classe
 • Pissarra digital 
 • Xat instantani
 • Possibilitat de compartir la pantalla i els documents

¿Quines són les normes bàsiques de l’Aula Virtual?

 • Els horaris pertanyen a Espanya peninsular.
 • Abans de començar el curs, cada alumne tindrà una sessió tècnica personal amb el professor.
 • L’alumne és responsable del funcionament de la seva connexió a Internet.
 • L’idioma vehicular de les classes és el castellà.

Consulta també, les normes generals d’Institut Nòrdic aplicables a l’Aula Virtual.

¿A qui va destinat el curs de suec d’Aula Virtual?

El curso està destinat a tots aquells que necessitin, desitgin o simplement tingui curiositat per aprendre suec. Durant l’aprenentatge es facilita informació elemental per conèixer l’idioma i una base per continuar estudiant-lo.

El material conté, a part del llibre, material extra del professor i accés als exercicis de la pàgina web associada al llibre. A més d’assistir a classe i fer els exercicis de la web, els estudiants hauran de fer certs deures a casa, segons indiqui el professor.

¿Qui són els professors?

Els professors d’Aula Virtual són els mateixos que en les classes presencials a Institut Nòrdic. Tots són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellanoparlants.

¿Com s’avalua?

S’avalua amb el resultat d’aprovat o suspès.
Aprovar el curs requereix conèixer el contingut, assistir a classe, fer i entregar els deures, fer tots els examens i els exercicis de la web.

¿Quins requisits es necessiten?

Els alumnes han de disposar d’ordinador amb bona connexió a Internet, càmera web, auricular i micròfon.
No és necessari tenir coneixements previs.

Suec virtual

Cursos online en marxa a Aula Virtual

CURSOS FEB.-JUN. 2020
Títol del curs Nivell Sessions Professor/a Data Horari Preu
Svenska 2 A2 32 Amanda Monjonell 3/2/20-3/6/20 dill i dime 15.30-17 h 530€ + material*

MATERIAL

El material que s’utilitza per als cursos online a Aula Virtual és el mateix que pels cursos presencials.

  • Svenska 2: Mål 2. Té un cost de 40 € si es recull a Institut Nòrdic o de 50 € si se solicita enviament a domicili.

Últims cursos a Aula Virtual

CURSOS OCT. 2019-GEN. 2020
Títol del curs Nivell Sessions Professor/a Data Horari Preu
Svenska 1 A1 32 Amanda Monjonell 25/9/19-29/01/20 dill i dime 15.30-17 h 530€ + material

¿Com funciona Aula Virtual?

Una classe d’idiomes a Aula Virtual és pràcticament igual que una de presencial, amb la diferència que hi pots assistir siguis on siguis. L’entorn inclou tots els elements essencials per a l’aprenentatge. 

 • Contacte audiovisual a temps real i 100% ininterromput amb el professor i amb la resta d’estudiants.
 • Màxim 7 alumnes per classe
 • Pissarra digital 
 • Xat instantani
 • Possibilitat de compartir la pantalla i els documents

¿Quines són les normes bàsiques de l’Aula Virtual?

 • Els horaris pertanyen a Espanya peninsular.
 • Abans de començar el curs, cada alumne tindrà una sessió tècnica personal amb el professor.
 • L’alumne és responsable del funcionament de la seva connexió a Internet.
 • L’idioma vehicular de les classes és el castellà.

Consulta també, les normes generals d’Institut Nòrdic aplicables a l’Aula Virtual.

¿A qui va destinat el curs de suec d’Aula Virtual?

El curso està destinat a tots aquells que necessitin, desitgin o simplement tingui curiositat per aprendre suec. Durant l’aprenentatge es facilita informació elemental per conèixer l’idioma i una base per continuar estudiant-lo.

El material conté, a part del llibre, material extra del professor i accés als exercicis de la pàgina web associada al llibre. A més d’assistir a classe i fer els exercicis de la web, els estudiants hauran de fer certs deures a casa, segons indiqui el professor.

¿Qui són els professors?

Els professors d’Aula Virtual són els mateixos que en les classes presencials a Institut Nòrdic. Tots són nadius i especialistes en l’ensenyament d’idiomes nòrdics a castellanoparlants.

¿Com s’avalua?

S’avalua amb el resultat d’aprovat o suspès.
Aprovar el curs requereix conèixer el contingut, assistir a classe, fer i entregar els deures, fer tots els examens i els exercicis de la web.

¿Quins requisits es necessiten?

Els alumnes han de disposar d’ordinador amb bona connexió a Internet, càmera web, auricular i micròfon.
No és necessari tenir coneixements previs.

Svenska för läräre, sjuksköterskor och tändläkare

Svenska A1-B2 för sjukvårdspersonal

Förbered dig för att jobba i Sverige!

 • Kursens längd: 5 månader
 • Start: 28/9/2015
 • Slut: 27/2/2016
 • Antal deltagare: 14
 • Pris: 3.500 euro
 • Plats: Barcelona, Institut Nòrdic

Målet med undervisningen är att eleverna uppnår nivå B2 för att klara det oficiella testet i svenska SWEDEX B2 som krävs för att arbeta inom vården i Sverige.

Dessutom får eleverna praktiska kunskaper i det muntliga och skriftliga språket för att kunna förstå och uttrycka sig i vardagliga och lite mer komplexa situationer samt på arbetet i Sverige.

Utöver språkstudierna ingår samhälls-och kulturstudier.

600 undervisningstimmar varav 400 timmar på plats med lärare och 200 timmar lärarstyrda i hemmet (utöver det förväntas det av eleverna att de lägger ner 1-2 extra studietimmar om dagen). Kursen kräver heltidsdisponibilitet.

 • Kalender: 28/9/2015-26/2/2016 (ej lektion: 12/10, 7-8/12 och 23/12-6/1)
 • Lektionstider: måndag till fredag kl. 9.00-13.00. Obligatorisk närvaro.
 • Test Swedex B2: lördagen den 27/2/2016

Kursen A1-B2 i svenska har förberetts för läkare, sjuksköterskor, tanläkare, veterinärer och alla andra yrken inom vården som vill sikta mot arbetsmaknaden i Sverige.

Kursen är speciellt intressant för de som vill erhålla nivå B2 i svenska på kort tid.

400 timmar i klassrummet

200 lärarstyrda timmar i hemmet

1 – 2 timmar läxor om dagen

Materialpack till ett värde av 400 euro

 • 5 text- och övningsböcker
 • WordDive-licens (bästa on-line-metoden i Finland 2012)
 • Filmer, dagstidningar, TV-serier, lärarens egna material
 • Specifikt ordförråd

Avgift för testet SWEDEX B2

Pack de material valorado en 400 euros:

 • 5 libros.
 • Licencia de WordDive (mejor método on-line 2012 en Finlandia).
 • Películas, periódicos, series, material propio del profesor.
 • Vocabulario específico.

Tasas del examen oficial SWEDEX B2.

LÄRARE

På Institut Nòrdic har vi över 30 års erfarenhet inom undervisningen i svenska för elever med spanska eller katalanska som modersmål. Vi känner till våra elevers behov och vet hur vi ska göra för att eleverna ska uppnå de kunskaper som krävs på det effektivaste sättet. Svenska lärare med universitetsutbildning.

Amanda Monjonell Mansten
Koordinator och ansvarig lärare

Amanda har varit lärare i svenska i 20 år på Institut Nòrdic i Barcelona. Hon har dessutom arbetat på Folkuniversitetet i Stockholm som lärare i svenska för utländska studerande, varav en grupp var utländska läkare. Hon har mycket erfarenhet och vet hur man vägleder eleverna mot målet. Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Dea Mansten
Lärare

Dea har 35 års erferenhet inom undervisningen i svenska i Barcelona. Hon har undervisat tusentals elever varav många har flyttat till Sverige . Officiell testledare SWEDEX, A2, B1 och B2.

Karin Amsell
Konversationslärare

Konversationsspecialist på Institut Nòrdic.

KRAV

Utbildning inom vården.

Hög engelskanivå.

ANMÄLAN

Anmälan är öppen fram till 17/07/15 eller tills alla platser är tillsatta.

För att anmäla sig bör man göra en intervju med kursansvarig. Kontakta henne genom följande blankett.

Platsen blir tillsatt när kandidaten har betalat in hela kursavgiften.

Institut Nòrdic förbehåller sig rätten att annulera kursen om man inte uppnår minst antal elever.

Kursavgiften betalas ej tillbaka om eleven lämnar eller avstår från kursen.

Kursavgiften betalas bara tillbaka om kursen måste annuleras.

Svenska för barn och ungdomar

Svenska för barn och ungdomar

FÖRSKOLA 3-5 ÅR
LEKA & LÄRA
Vad är Leka&Lära?

Barngruppen Leka&Lära är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startades 1994 av några föräldrar. Under skolåret träffas vi varannan lördag ojämna veckor mellan kl.11.00 och kl.13.00 i Institut Nòrdics lokaler.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

LEKIS SANT CUGAT
Vad är Lekis Sant Cugat?

Barngruppen Lekis Sant Cugat är en träffpunkt för svenska barn mellan 3 och 5 år. Den startade 2008 för att förbereda småsyskonen till de elever som går på den kompletterande undervisningen i svenska. Under skolåret träffas vi varje onsdag mellan kl.17.30 och kl.18.30 på Casa de Cultura i Sant Cugat del Vallès.

Vad gör vi?

Vi sjunger och leker, målar och ritar, klipper och klistrar, allt på svenska. Vi firar svenska högtider och traditioner som påsk, jul samt äter semlor och våfflor.

KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA 6-20 ÅR
Vad är kompletterande svenska?

Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehålla och utvecka sina kunskaper i svenska och om Sverige. För att en elev ska få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se
Skandinaviska klubben i Barcelona-Institut Nòrdic är sedan 1986 huvudman för undervisningen som erhåller statsbidrag av Skolverket.

Läs mer om svensk undervisning i utlandet på SUF:s (Svensk Utlandsundervisnings Förening) hemsida: www.utlandsundervisning.se

Var kan man läsa svenska?

Skandinaviska klubben i Barcelona, Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès och ASB (American School of Barcelona)

Hur undervisar vi?

Vi följer Skolverkets kursplaner för kompletterande svenska med svenska läromedel och aktuell litteratur. Alla våra lärare har universitetsutbildning och har undervisat i flera år.

TISUS (TEST I SVENSKA FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLESTUDIER)

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket . Det är avsett för elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Tisus anordnas av Stockholms universitet två gånger per år, i maj och i november. Läs mer om Tisus och anmälan till provet på www.nordiska.su.se/tisus

Noruec per a nens

Noruego per a nens

El grupo de noruego para niños LEKE&LÆRE está pensado para los niños noruegos de entre tres y diez años que viven en Cataluña. El requisito para entrar en el grupo es que el niño hable o escuche noruego en casa.
En LEKE&LÆRE se mejoran las capacidades lingüísticas de los niños a través de canciones, manualidades y pintura. Además, se enriquecen los conocimientos adquiridos en casa y se alimenta el interés de los niños por las costumbres, cultura y tradiciones noruegas. Las celebraciones populares noruegas como la Pascua, la Navidad o la gastronomía forman parte integral de la metodología. Para los niños mayores se organizan estudios de noruego escrito y hablado.

Horarios
Cada dos sábados de 16:00 a 18:00 horas.

Inicio
11 de octubre de 2014. Última sesión el 20 de junio de 2014.

Precio
250 euros por el primer niño de la familia. Para los demás niños de la misma familia, 100 euros cada uno.

Lugar
Institut Nòrdic, Gran Via de les Corts Catalanes 541, 1-2, 08011

Inscripción
Dea Mansten
dea.mansten@institutnordic.com
Tel. 609 724 354

Profesoras
Martine Hansen
Janette Løkkeberg