Norsk for barn

Den norske barnegruppen LEKE&LÆRE er beregnet for norske barn mellom 3 og 10 år som bor i Cataluña. Kravet for påmelding er at barnet snakker eller hører norsk hjemme.
I LEKE&LÆRE blir barnets lingvistiske evner forbedret gjennom sang, aktiviteter og maling. LEKE&LÆRE kompletterer kunnskapene de har oppnådd hjemme og øker barnas interesse for norske skikker, tradisjoner og kultur. De populære norske feiringene som påske og jul og norsk gastronomi, er en betydningsfull del av metodologien. For de eldste barna organiseres det også opplæring i norsk skriftlig og muntlig.

Tid
Annenhver lørdag fra 16.00 til 18.00.

Oppstart
11. oktober 2014. Siste samling er 20. juni 2014.

Pris
250 euro for det første barnet i hver familie. Andre barn i samme familie 100 euro per barn.

Sted
På Institut Nòrdic, Gran Via de les Corts Catalanes 541, 1-2, 08011

Påmelding
Dea Mansten
dea.mansten@institutnordic.com
Tel. 609 724 354

Lærere
Martine Hansen
Janette Løkkeberg