Suomi-Koulu

SUOMI-KOULU

Suomi-koulu tukee ja kehittää Kataloniassa asuvien suomalaisten lasten ja nuorten suomen kielen taitoja. Suomi-koulu rikastuttaa oppilaiden kotona opittuja tietoja ja ruokkii kiinnostusta suomalaisen kulttuurin, tapojen ja perinteiden oppimiseen teemapäivien ja lastenjuhlien avulla.

Barcelonan Suomi-koulu kokoontuu joka toinen lauantai parillisilla viikoilla klo 11.00–13.00 Institut Nòrdicin tiloissa. Kielitaitoryhmä kokoontuu joka viikko (kts. alla). Kausi kestää syyskuusta kesäkuun alkuun.
Suomi-koulussa lapset voivat käyttää suomen kieltä muiden oppilaiden ja ohjaajien kanssa. Ryhmät ovat pieniä ja lapset jaetaan ryhmiin tason ja iän mukaan.

ESIKOULURYHMÄ (n. 3-6 -vuotiaat)

Esikouluryhmässä lapset käyttävät suomen kieltä vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten lasten kanssa sekä oppivat perussanastoa. Esikouluryhmässä vietetään tärkeitä suomalaisia juhlapäiviä, opitaan tapoja ja tutustutaan lastenkirjallisuuteen. Lapset oppivat leikkien, kehoa käyttäen ja askarrellen.
Ryhmään voi osallistua lapsi, joka ymmärtää suomea ja pystyy ilmaisemaan tarpeensa suomen kielellä.

Esikouluryhmän opettaja: Katja Rinne
Kokoontumiskerrat 2016 – 2017:
8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5

KOULULAISRYHMÄ (n. 6-12 -vuotiaat)

Koululaisryhmässä kehitetään suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, sekä oppilaiden suomalaisen luonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Kirjojen ja tehtävien lisäksi koululaisryhmässä opitaan myös leikkien, pelaten ja askarrellen.

Ryhmään voi osallistua lapsi, joka ymmärtää ja puhuu suomea, sekä osaa kirjoittaa ja lukea.

Koululaisryhmän opettaja: Katri Talvitie
Kokoontumiskerrat 2016 – 2017:
8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5

KIELITAITORYHMÄ suomea puhuville ja kirjoittaville yläkoulu-lukioikäisille nuorille

Kielitaitoryhmässä tutustutaan suomen kielen historiaan ja piirteisiin, suomalaiseen kirjallisuuteen, opiskellaan kielioppia, harjoitellaan oikeinkirjoitusta sekä kehitetään itsensä ilmaisemista kirjallisesti ja suullisesti. Ryhmässä opiskellaan monimuotoisesti oppilaiden yksilöllinen suomen kielen taito huomioiden. Ryhmä kokoontuu Sarriássa torstaisin klo 17-18 (aika voi muuttua).

HINNAT/LUKUVUOSI 2016-2017:
• 1 lapsi: 170 euroa
• toisesta lapsesta lähtien 85 euroa/lapsi
Lisäksi vanhempia toivotaan avustajiksi keskimäärin 2 kertaa lukuvuoden aikana/perhe. Yläkoululukioikäiset nuoret voivat suorittaa mahdollista koulun yhteiskuntapalvelua (community service hours) Suomi-koulun avustajina.

ILMOITTAUTUMINEN: Ennakko-ilmoittautumisia pyydetään ryhmien muodostamista varten. Ne eivät ole sitovia, vaan ensimmäisellä kerralla voi tulla tutustumaan Suomi-kouluun ilman sitoumusta tai maksua. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla: suomikoulu.barcelona@gmail.com. Ilmoittautumislomakkeen löydät tästä. Tulosta se ja lähetä skannattuna sähköpostilla.

Lisätietoja: suomikoulu.barcelona@gmail.com sekä opettajilta

katjamaria.rinne@gmail.com – +34 603 274 116

katri.talvitie@gmail.com, +34 674 200 447